Miljøvennlige hus

Snø Eiendom har gjennom sine verdier satt seg høye mål knyttet til miljø og bærekraft. Vi og vår bransje utvikler steder der folk jobber, oppholder seg og bor. Vi vil derfor kunne ha stor innvirkning på bærekraftsmålene og fremtidens Norge når vi vet at bygg står for 40 % av verdens utslipp. 

Vi søker derfor stadig etter en mer energieffektiv prosjektutvikling med gode miljøløsninger og bærekraftige materialer.

Vår grønne filosofi

Miljø og Bærekraft 

Snø Eiendom er opptatt av langsiktighet og troverdighet. Våre løsninger og materialer skal vare over lang tid og være bestandig. Vi søker derfor stadig etter en mer energieffektiv prosjektutvikling med gode miljøløsninger og bærekraftige materialer. Snø Eiendom er en ansvarlig boligutvikler som vil bidra til en grønn omstilling av vår bransje med klima, miljø og bærekraft sentralt i våre verdier. Vi har satt oss høye mål og jobber etter FN’s 17 bærekraftsmål, der vi har spesielt fokus på 3 av målene:

3. God helse: Snø Eiendom ønsker å redusere antall sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord. Vi ønsker å ta oss tid til kvalitet på byggeplassen og bidra til god helse. 

 • Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse og miljøfiendtlige stoffer
 • Etterspørre fossilfri byggeplass (inkludert transport)
 • Fjerne potensielle utslippskilder på byggeplasser
 • Tilrettelegge for at bruker av bygget velger miljøvennlige fremkomstmidler

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst:

Snø Eiendom ønsker å oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle og oppnå lik lønn for likt arbeid. Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, samarbeidspartnere og underleverandører. 

 • Stille seriøsitetskrav i kontrakter
 • Bruke seriøsitetsregister (f.eks. Startbank)
 • Styrke oversikten over underleverandører (f.eks. ved å begrense antall ledd på underleverandører)
 • Krav om etisk handel i kontrakter og ved innkjøp

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Snø Eiendom vil i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele deres livssyklus, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for menneskers helse og for miljøet. Med dette betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk.

 

 • Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
 • Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller rivning og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
 • Etterspørre fossilfri byggeplass
 • Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp 
 • Etterspørre avfallsfrie byggeplasser

Kvalitet i alle ledd

Vi tar oss tid til kvalitet i alle ledd. Det begynner med din idé Vi tegner, prosjekterer og bygger din drømmebolig basert på dine individuelle ønsker og identitet. Alle våre prosjekter er helt unike og tegnes i samarbeid med våre arkitekter for å sikre at du får et produkt tilpasset dine behov. 

Vi tar oss tid til kvalitet, og skaper boliger og hytter som skal glede i mange generasjoner.

 

 

«Jeg likte rett og slett designet på husene til Urbanhus. Samtidig var hele prosessen profesjonell og med en god dialog undervis. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd – det er et flott hus!»

Martha Kold Bakkevig, Haugesund